1. THỜI GIAN VÀ HỌC PHÍ KHÓA HỌC: 

- Thời gian đào tạo: 24 tiết, học vào các ngày thứ 6, 7 và CN;

- Đối với các tổ chức mở lớp riêng sẽ được sắp xếp thời gian linh hoạt;

- Học phí trọn khóa: 1.500.000 VNĐ.

2. MỤC TIÊU KHÓA HỌC:

Tìm hiểu các công cụ, phương tiện và cách thức để khai thác các lỗ hổng phần mềm

3. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA HỌC:

-  Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng;

-  Cán bộ chuyên trách CNTT tại các sở, ban, ngành, quận, huyện, các doanh nghiệp;

- Và các đối tượng đam mê CNTT khác.

4. NỘI DUNG KHÓA HỌC:

STT Nội dung
1

Chương 1: Tổng quan về hệ thống

- Giới thiệu về kiến trúc hệ thống (Memory, CPU Thread …)

- Các hoạt động bên trong hệ thống

2 Chương 2: Sử dụng các chương trình gỡ rối (Debugger)

Sử dụng GDP và WinDGB

3 Chương 3. Tràn bộ đệm Stack (Linux và Windows)
4 Chương 4: Khai thác lỗi thông qua trình duyệt
5

Chương 5: Cách thức vượt qua cơ chế bảo vệ hệ thống

- Defeating DEP using Ret2LibC

- Vượt qua cơ chế bảo vệ NX/DEP sử dụng kỹ thuật return-to-glibc

6

Chương 6: Race Condition

7

Chương 7: Format String và Integer Overflow

- Khai thác lỗi định dạng chuỗi

- Khai thác lỗi tràn số nguyên

5. CƠ SỞ HẠ TẦNG: 

- Phòng học, phòng LAB hiện đại với Hệ thống mạng máy tính do Ngân hàng thế giới tài trợ năm 2011.

- Với đầy đủ thiết bị hỗ trợ giảng dạy: Projector, LCD, điều hòa, …

6. GIẢNG VIÊN VÀ BẰNG CẤP:

- Giảng viên từ Công ty cổ phần Tin học Lạc Tiên;

- Giấy chứng nhận do Trung tâm CNTT-TT và Lạc Tiên cấp.

7. LIÊN HỆ

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng (DNICT)

Số 15 Quang Trung, Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Phòng Đào tạo (Tầng 1- Tòa nhà 4 tầng)

Điện thoại: 05113. 709 666 - 05113.708.999

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: http://daotao.dnict.vn

tunghiep

vieclam

dangky

Video

Hỗ trợ trực tuyến

Ms. Nga
Telephone number of Ms. Nga 0946 281 184
Mr. Sơn
Telephone number of Mr. Sơn 0905 183 758

Thống kê

Hôm nay: 948

Tuần này: 11119

Tháng này: 32217

2393991

    Liên kết