1. THỜI GIAN VÀ HỌC PHÍ KHÓA HỌC: 

- Thời gian đào tạo: 24 tiết, học vào các ngày thứ 6, 7 và CN;

- Đối với các tổ chức mở lớp riêng sẽ được sắp xếp thời gian linh hoạt;

- Học phí trọn khóa: 2.000.000 VNĐ.

2. MỤC TIÊU KHÓA HỌC:

- Cung cấp các kiến thức và kỹ năng đầy đủ về các kỹ thuật tấn công từ bên trong và bên ngoài hệ thống và ở các lĩnh vực như: web application, application, system…;

- Kỹ thuật khai thác các thông tin, khai thác lỗ hổng của một hệ thống;

- Tự xây dựng một chương trình kiểm thử về an toàn thông tin cho một hệ thống CNTT.

3. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA HỌC:

-  Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng;

-  Cán bộ chuyên trách CNTT tại các sở, ban, ngành, quận, huyện, các doanh nghiệp;

-  Và các đối tượng đam mê CNTT khác.

4. NỘI DUNG KHÓA HỌC:

STT Nội dung
1

Chương 1: Introducing Penetration Testing

- PT Concepts

- Types of PT

- PT Phases

- PT Roadmap

2 Chương 2: Information Gathering Module

- Footprinting

- Scaning

- Enumeration

3

Chương 3.  System Module

- Arp Spoofing

- Exploit Framworks

- Client Side Attacks

- Physical Access Attacks

- System Penetration Testing

- Hacking & Security Tools

4

Chương 4: Application Module

- Buffer Overflow Concepts

- Buffer Overflow Methodology

- Buffer Overflow Detection

- Buffer Overflow Penetration Testing

- BoF Detection & Security Tools

5

Chương 5: Web Application Module

- Web App Concepts

- Web App Theats

- Web App Pen Testing

- Hacking & Security Tools

6

Chương 6: Proccessing, Reporting Module

5. CƠ SỞ HẠ TẦNG: 

- Phòng học, phòng LAB hiện đại với Hệ thống mạng máy tính do Ngân hàng thế giới tài trợ năm 2011.

- Với đầy đủ thiết bị hỗ trợ giảng dạy: Projector, LCD, điều hòa, …

6. GIẢNG VIÊN VÀ BẰNG CẤP:

- Giảng viên từ Công ty cổ phần Tin học Lạc Tiên;

- Giấy chứng nhận do Trung tâm CNTT-TT và Lạc Tiên cấp.

7.  LIÊN HỆ

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng (DNICT)

Số 15 Quang Trung, Hải Châu, Đà Nẵng

Phòng Đào tạo (Tầng 1- Tòa nhà 8 tầng)

Điện thoại: 02363. 888 882

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          Website: http://daotao.dnict.vn/

tunghiep

vieclam

dangky

Video

Hỗ trợ trực tuyến

Ms. Nga
Telephone number of Ms. Nga 0946 281 184
Mr. Sơn
Telephone number of Mr. Sơn 0905 183 758

Thống kê

Hôm nay: 984

Tuần này: 11155

Tháng này: 32253

2394027

    Liên kết